|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Aktualnosci


Rozpoczęli wakacyjne staże

Dnia 1 lipca 2015 roku w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" rozpoczęto realizację staży wakacyjnych dla 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w branżach: gastronomiczna, rolnicza, spedycyjna, informatyczna i mechaniczna. W tym celu zrekrutowano 5 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Gąsawy oraz 27 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Żnina i 8 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Czas trwania stażu wyniesie nie mniej niż 4 tygodnie, dokładnie 150 godzin zegarowych i będzie realizowany przez 5 dni w tygodniu wg harmonogramu ustalonego z zakładem pracy. Uczestnikowi pokryto koszty ubezpieczenia oraz szkoleń z zakresu BHP w zakresie niezbędnym do odbycia stażu. W ramach projektu zakupiono dla uczestników odzież ochronną. Po odbyciu stażu uczestnik otrzyma również stypendium stażowe i zrefundowane zostaną mu koszty dojazdu. Staże odbywają się w firmach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Galeria zdjęć - szkolenia dla uczniów z BHP - zobacz
Czas na przedsiębiorczość

Dnia 20 marca 2015 roku odbył się pierwszy wyjazd zawodoznawczy w ramach projektu "Zawodowy Start w Przyszłość" dla 20 osób z Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Żninie i 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Celem wyjazdu było poznanie technik przedsiębiorczości w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości i Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Wyjazd finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Galeria zdjęć - wyjazd Fojutowo - zobacz
Galeria zdjęć - wyjazd Solec Kujawski - zobacz
Galeria zdjęć - wyjazd Herbarium - zobacz
Galeria zdjęć - wyjazd Raben - zobacz
Galeria zdjęć - wyjazd Wtelno - zobacz


Rekrutacja rozpoczęta!

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 9 marca 2015 roku do 23 marca 2015 roku prowadzimy rekrutację Beneficjentów Ostatecznych do projektu: „Zawodowy start w przyszłość do 1 Formy Wsparcia: Wakacyjne Staże dla 40 uczestników. W związku z powyższym prosimy o przekazanie powyżej informacji zainteresowanym uczniom z prośbą o wypełnianie załączonych formularzy rekrutacyjnych, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie projektu: www.start.znin.pl. Wypełnione formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 23 marca 2015 roku.
Zajęcia pozaszkolne

Od października 2014 roku trwają zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" w 4 szkołach: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie. Zajęcia prowadzane są w kilku blokach tematycznych tj. przygotowanie do wejścia na rynek pracy, ekonomia, sporządzanie potraw i napojów, matematyka, biologia, ICT, język niemiecki, a także indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Z kolei w sezonie letnim w 2015 roku, w ramach projektu, 40 uczniów skorzysta z miesięcznego stażu w branżach: budowlanej, informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, rolniczej i transportowo-spedycyjnej. Projekt trwa do 30 września 2015 roku i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Galeria zdjęć - zajęcia pozalekcyjne z biologii - zobacz
Galeria zdjęć - zajęcia pozalekcyjne z ict - zobacz
Galeria zdjęć - zajęcia pozalekcyjne z rachunkowości - zobacz
Galeria zdjęć - zajęcia pozalekcyjne - potrawy - zobacz
Pracownie w ramach projektu "Zawodowy Start w Przyszłość"

Dnia 23 września 2014r. o godz.11 w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" zostały otwarte dwie pracownie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie: Pracownia Spedycji oraz Pracownia Sprzedaży Usług Reklamowych i Tworzenia Kampanii Reklamowej. Zakupione wyposażenie na poczet powstałych pracowni wyniosło: pracownia spedycji - ponad 82.000 zł oraz pracownia sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowej -ponad 90.000 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł zatem ponad 172.000 zł i związany był głównie ze specjalistycznym sprzętem, komputerami, tablicami interaktywnymi, projektorami, drukarkami, oprogramowaniem komputerowym oraz literaturą fachową ułatwiającą prowadzenie zajęć.
Z kolei dnia 29 września br. o godz.13 w ramach powyższego projektu otwarto trzy pracownie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie: Pracownię Budowlaną, Pracownię Dokumentacji Technicznej oraz Pracownię Lokalnych Sieci Komputerowych. Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia pracowni wyniosła: Pracowni budowlanej - ok. 53 500 zł, Pracowni dokumentacji technicznej - ponad 56 000 zł a Pracowni lokalnych sieci komputerowych - ponad 62 500 zł. Łączna wartość wyposażenia trzech pracowni wyniosła zatem ok. 172.000 zł i dotyczyła głównie zakupów sprzętu specjalistycznego do wykonywania zawodów typu budowlaniec, sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablicy interaktywnej, projektora, oraz narzędzi roboczych.
W uroczystościach otwarcia brali udział liczni zaproszeni goście, w tym: nauczyciele zawodów, lokalne media, lokalni pracodawcy, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy placówek, przedstawiciele Komisji Oświaty Starostwa Powiatowego w Żninie: pani Edyta Szóstak-Ławińska i pan Robert Luchowski, pracownicy Starostwa Powiatowego ze Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem oraz Wicestarostą Andrzejem Hłondem na czele. Projekt: "Zawodowy start w przyszłość" realizowany jest w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na okres: 1.01. 2014r - 30.09.2015r. Wartość projektu wynosi: 887.951,70 zł, z tego wkład własny Powiatu Żnińskiego to 133.192,76 zł. Koordynatorem projektu jest dr Monika Klemke - Pitek.

Projekt dotyczy szkół zawodowych i techników w:
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie.

W ramach projektu dokonano:
1. Skonsultowano i zmodyfikowano 6 programów nauczania, 5 programów praktyk i 1 program zajęć praktycznych w zawodach: Technik Budownictwa, Tech. Informatyk, ,Tech. Spedycji, Tech. Rolnik , Tech. Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kucharz i Operator Obrabiarek Skrawających

2. Wyposażono 5 pracowni nauki zawodu:
w ZSP w Żninie
- pracownia budowlana,
- pracownia dokumentacji technicznej,
- pracownia lokalnych sieci komputerowych

w ZSEH w Żninie
- pracownia spedycji
- pracownia sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowej

3. 20 uczniów odbyło staże zawodowe w 3 branżach: budowlanej, gastronomicznej, rolniczej, którzy otrzymali stypendia stażowe w kwocie 1600 zł.
W trakcie realizacji są:
1) 20 staży letnich w 3 branżach: transportowo - spedycyjnej, informatycznej i mechanicznej.
2) zakończono rekrutację 40 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy, tj. przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno - zawodowe oraz zajęcia z umiejętności interpersonalnych. Uczniowie ci odbędą wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy i inkubatorach przedsiębiorczości.
3) zakończono rekrutację 130 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach dodatkowych z języków obcych, ICT, matematyki, biologii i przedmiotów ekonomicznych.
4) zakończono rekrutację 40 uczniów wymagających wsparcia, otoczonych opieką psychologa.
Programy stażowe dla uczniów


Sierpniowe staże wakacyjne

W miesiącach lipcu oraz sierpniu 2014r - 20 uczniów (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie) wzięło udział w letnich stażach zawodowych organizowanych u lokalnych pracodawców w branżach: budowlanej, gastronomicznej i rolniczej. Każdy z uczniów przepracował 150 godzin zegarowych w miesiącu, za które otrzymał stypendium stażowe w wysokości 1600 zł. Staże zorganizowane zostały w ramach projektu "Zawodowy Start w Przyszłość". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 17 września do 30 września 2014r roku w ramach projektu przeprowadzona zostanie rekrutacja dla potrzeb przeprowadzenia zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy, zajęć dodatkowych z zawodowych przedmiotów egzaminacyjnych oraz z ogólnokształcących przedmiotów maturalnych wraz z indywidualną ścieżką wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie i Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie.

Staże wakacyjne

Dnia 1 lipca 2014r. w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" rozpoczęto realizację staży wakacyjnych dla 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w branżach: budowlana, gastronomiczna i rolnicza. W tym celu zrekrutowano 7 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Gąsawy oraz 13 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Żnina. Czas trwania stażu wyniesie nie mniej niż 4 tygodnie, dokładnie 150 godzin zegarowych i będzie realizowany przez 5 dni w tygodniu wg harmonogramu ustalonego z zakładem pracy. Uczestnikowi zostaną pokryte koszty jego ubezpieczenia oraz szkoleń z zakresu BHP w zakresie niezbędnym do odbycia stażu. W ramach projektu zostanie zakupiona dla uczestników odzież ochronna. Po odbyciu stażu uczestnik otrzyma również stypendium stażowe i zrefundowane zostaną mu koszty dojazdu. Staże odbywają się w firmach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej zdjęć w galerii

Podsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie operator obrabiarek skrawających

Dnia 24 czerwca 2014r odbędzie podsumowujące spotkanie w zawodzie operator obrabiarek skrawających. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży machanicznej tj: P.H.U. M.T. Auto Gąsawa, Kohler&Bovenkamp Polska Sp. z o.o Żnin, Mechanika Nawrocki Żnin, Mechanika Maszyn-Mech Masz Żnin, "Horka" Gąsawa, Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Obsługi Przemysłu "Parem" Sp. z o.o Piechcin, "Mimex" S.C. Żnin a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie. To spotkanie zakończyło cykl 12 spotkań realizowanych w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem spotkań było nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz zmodernizowanie 6 programów nauczania i praktyk w zawodach Technik Budownictwa, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych/Kucharz, Technik Spedytor, Technik Rolnik oraz Operator obrabiarek skrawających.

Więcej zdjęć w galerii
Podsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk dla branży Technik Rolnik

Dnia 23 czerwca 2014r odbędzie podsumowujące spotkanie dla branży Technik Rolnik. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży rolniczej: Adam Adamczyk z Szelejewa, Jan Zięba z Wilczkowa, Piotr Wierzchosławski z Marcinkowa Górnego, Jacek Nowak z Szelejewa, Dariusz Szymczak z Gałązewa, Tomasz Musiał z Białożewina, Paweł Dobrzykowski z Gałązewa, Tomasz Łuczak z Jabłówka i Tomasz Szablewski z Nowejwsi Pałuckiej a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie.


Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk dla branży spedycyjnej

Dnia 17 czerwca zakończono także i podsumowano spotkania dla branży spedycyjnej, którą reprezentowali: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAJA - TRANS - SPED, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno - Handlowe Eksport - Import LIPRO, kierownik dworca autobusowego w Żninie, firma JARAND, Usługi Transportowo - Budowlane Sudak Leszek, BARTAS - SPRINT Bartłomiej Popielarz a także nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie, przedstawiciele Starostwa, koordynator projektu dr Monika Klemke - Pitek, dr Kazimierz Mikulski, konsultant merytoryczny oraz pan dr Marek Sikora, ekspert do spraw programu.

Więcej zdjęć w galerii

Podsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dnia 9 czerwca odbyło się podsumowujące spotkanie w sprawie konsultacji programów nauczania i praktyk w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych/Kucharz. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży gastronomicznej tj: Kawiarni „Parkowej” w Żninie, Restauracji „Martina” w Żninie, Restauracji „Pałacowa” w Grochowiskach Szlacheckich, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Łabiszynie a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Żninie, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Gąsawie i Łabiszynie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie.

Więcej zdjęć w galeriiPodsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik budownictwa

Natomiast dnia 3 czerwca zakończono także i podsumowano spotkania dla branży budowlanej, którą reprezentowali: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Hurtownia materiałów budowlanych i pokryciowych Jacek Jezierski w Żninie, Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych oraz Usługi budowlane Michał Leszczyński w Bożejewiczkach, Usługi Ogólnobudowlane i transportowe Mirosław Kwieciński w Żninie, Zakład- Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski w Żninie, Usługi Ogólnobudowlane Maria i Piotr Siwak w Żninie, Usługi Ogólnobudowlane "Wezambud" Władysław Springer w Żninie, Dom Bruk Paweł Domagała w Januszkowie.

Więcej zdjęć w galeriiPodsumowanie modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Informatyk

Dnia 26 maja 2014 roku w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbyło się ostatnie już spotkanie dotyczące podsumowania modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Informatyk. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży informatycznej: Mega Computer, Bit-Graf, Multicom Studio, MiM-Biuro Usług Komputerowych, MarKomp-Usługi Informatyczne, Elbonet i Komputronik a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie.

Więcej zdjęć w galeriiLepsze programy nauczania w zawodzie Operator obrabiarek skrawających

Dnia 29 kwietnia odbyło się spotkanie w zawodzie operator obrabiarek skrawających. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży machanicznej tj: P.H.U. M.T. Auto Gąsawa, Kohler&Bovenkamp Polska Sp. z o.o Żnin, Mechanika Nawrocki Żnin, Mechanika Maszyn-Mech Masz Żnin, "Horka" Gąsawa, Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Obsługi Przemysłu "Parem" Sp. z o.o Piechcin, "Mimex" S.C. Żnin a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie. Kwietniowe spotkania były już 6 z 12 tego typu posiedzeń, zaplanowanych w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej zdjęć w galerii


Lepsze programy nauczania w zawodzie Technik Rolnik

Dnia 28 kwietnia 2014 roku w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Rolnik. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży rolniczej: Adam Adamczyk z Szelejewa, Jan Zięba z Wilczkowa, Piotr Wierzchosławski z Marcinkowa Górnego, Jacek Nowak z Szelejewa, Dariusz Szymczak z Gałązewa, Tomasz Musiał z Białożewina, Paweł Dobrzykowski z Gałązewa, Tomasz Łuczak z Jabłówka i Tomasz Szablewski z Nowejwsi Pałuckiej a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie.

Więcej zdjęć w galerii


Lepsze programy nauczania w zawodzie Technik Spedytor

Dnia 22 kwietnia 2014 roku w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Spedytor. W spotkaniu wezmą udział lokalni pracodawcy z branży spedytorskiej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maja-Trnans-Sped w Żninie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Magnum" w Żninie, P.W.H.P "Lipro" w Żninie, PKS Żnin, Usługi Transportowo-Budowlane Sudak Leszek Żnin, "Jarand" Murczyn, "Sinix-Trans" Rydlewo, "Bartas-Sprint" Bartłomiej Popielarz Szczepanowo a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie.

Więcej zdjęć w galerii


Lepsze programy nauczania w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dnia 14 kwietnia odbyło się spotkanie w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych/Kucharz. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży gastronomicznej tj: Kawiarni "Parkowej" w Żninie, Restauracji "Martina" w Żninie, Restauracji "Pałacowa" w Grochowiskach Szlacheckich, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Łabiszynie a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Żninie, nauczyciele Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Gąsawie i Łabiszynie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie. Kwietniowe spotkania były kolejnymi z 12 tego typu posiedzeń, zaplanowanych w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej zdjęć w galerii


Lepsze programy nauczania w zawodzie Technik Budownictwa

Dnia 8 kwietnia 2014 roku w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Budownictwa. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży budowlanej: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Hurtownia materiałów budowlanych i pokryciowych Jacek Jezierski w Żninie, Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych oraz Usługi budowlane Michał Leszczyński w Bożejewiczkach, Usługi Ogólnobudowlane i transportowe Mirosław Kwieciński w Żninie, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski w Żninie, Usługi Ogólnobudowlane Maria i Piotr Siwak w Żninie, Usługi Ogólnobudowlane "Wezambud" Władysław Springer w Żninie, Dom Bruk Paweł Domagała w Januszkowie, a także eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie. Kwietniowe spotkanie było drugim z 12 tego typu posiedzeń, zaplanowanych w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast dnia 14 kwietnia 2014 roku o godz. 14.00 w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbędzie się trzecie spotkanie związane branżą gastronomiczną.


Więcej zdjęć w galerii


Lepsze programy nauczania w zawodzie Technik Informatyk

W dniu 1 kwietnia 2014 roku w "Kawiarni Parkowa" w Żninie odbyło się spotkanie dotyczące modyfikacji programów nauczania i programów praktyk w zawodzie Technik Informatyk. W spotkaniu wzięli udział lokalni pracodawcy z branży informatycznej: Mega Computer, Bit-Graf, Multicom Studio, MiM-Biuro Usług Komputerowych, MarKomp-Usługi Informatyczne, Elbonet i Komputronik, eksperci i konsultanci ds. programów, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żninie. Kwietniowe spotkanie było pierwszym z 12 tego typu posiedzeń, zaplanowanych w ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 Szkołach prowadzących kształcenie w zawodach: Technik Budownictwa, Technik Informatyk, Technik Spedytor, Technik Rolnik oraz Operator obrabiarek skrawających. W ramach projektu, który trwać będzie do 30 września 2015 roku realizowane będą staże zawodowe u pracodawców, zorganizowane zostaną zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy i zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych i maturalnych. Ponadto zostaną doposażone szkolne pracownie: budowlana, dokumentacji technicznej, lokalnych sieci komputerowych, spedycji oraz sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowej.

Więcej zdjęć w galerii