|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Informacje o projekcie

Zadania dla szkół

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
1. Konsultacje/modyfikacje programów nauczania w zawodach: technik budowlaniec, technik informatyk, operator obrabiarek skrawających, kucharz
2. Konsultacje/modyfikacje programów praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla zawodów: technik budowlaniec, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, operator obrabiarek skrawających
3. Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia pracowni budowlanej, pracowni dokumentacji technicznej i pracowni lokalnych sieci komputerowych
4. Organizacja staży zawodowych u pracodawców dla 20 uczniów
5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu: matematyki (10 uczniów), ICT (20 uczniów), biologii (20 uczniów), jęz. niemieckiego (20 uczniów), sporządzania potraw i napojów (20 uczniów)
6. Organizacja zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy (20 uczniów), w tym: wizyta uczniów w przedsiębiorstwie branży gastronomiczno-turystycznej, wizyta uczniów w przedsiębiorstwie branży budowlanej lub ICT, wyjazd uczniów do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kuj., zajęcia grupowe z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez doradcę zawodowego, konsultacje indywidualne uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym w zakresie badania predyspozycji zawodowych, zajęcia grupowe dotyczące kształtowania umiejętności interpersonalnych
7. Organizacja indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 25 uczniów

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
1. Konsultacje/modyfikacje programu nauczania w zawodzie: technik spedytor
2. Konsultacje/modyfikacje programu praktyk zawodowych dla zawodu: technik spedytor
3. Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia pracowni spedycji i pracowni sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowej
4. Organizacja staży zawodowych u pracodawców dla 10 uczniów
5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu: przedmiotów ekonomicznych (10 uczniów), matematyki (10 uczniów), ICT (10 uczniów)
6. Organizacja zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy (10 uczniów), w tym: wizyta uczniów w przedsiębiorstwie branży spedycyjnej, wyjazd uczniów do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kuj., zajęcia grupowe z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez doradcę zawodowego, konsultacje indywidualne uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym w zakresie badania predyspozycji zawodowych, zajęcia grupowe dotyczące kształtowania umiejętności interpersonalnych
7. Organizacja indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 6 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie
1. Konsultacje/modyfikacje programu nauczania w zawodzie: kucharz
2. Organizacja zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy (5 uczniów), w tym: wizyta uczniów w przedsiębiorstwie branży gastronomiczno- turystycznej, wyjazd uczniów do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kuj., zajęcia grupowe z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez doradcę zawodowego, konsultacje indywidualne uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym w zakresie badania predyspozycji zawodowych, zajęcia grupowe dotyczące kształtowania umiejętności interpersonalnych
3. Organizacja indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 5 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie
1. Konsultacje/modyfikacje programów nauczania w zawodach: technik rolnik, kucharz
2. Konsultacje/modyfikacje programu praktyk zawodowych dla zawodu: technik rolnik
3. Organizacja staży zawodowych u pracodawców dla 10 uczniów
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki (10 uczniów)
5. Organizacja zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy (5 uczniów), w tym: dwie wizyty uczniów w przedsiębiorstwie branży rolniczej, zajęcia grupowe z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez doradcę zawodowego, konsultacje indywidualne uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym w zakresie badania predyspozycji zawodowych, zajęcia grupowe dotyczące kształtowania umiejętności interpersonalnych
6. Organizacja indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 4 uczniów