|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Informacje o projekcie

Zadania w projekcie

Zadanie 1: Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy
Zadanie 2: Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych
Zadanie 3: Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, tj. przedsiębiorczość, doradztwo oraz zajęcia z umiejętności interpersonalnych dla 40 uczniów
Zadanie 4: Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 130 uczniów
Zadanie 5: Opieka pedagogiczno – psychologiczna skierowana do 40 uczniów