|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Zamowienia publiczne ponizej 30.000 euro

Biuletyn Informacji Publicznej

bip.znin.pl

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro znajdują się na stronie internetowej www.bip.znin.pl

13 marca 2015 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na dostawę 1 sztuki tokarki CNC na wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem CNC w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie na potrzeby projektu.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Formularz oferty - pobierz


8 grudnia 2014 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem CNC w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz
3. Formularz oferty - pobierz


20 sierpnia 2014 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury: Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych z doradztwa zawodowego (część 1 zamówienia) oraz konsultacji indywidualnych z doradztwa edukacyjno - zawodowego (część 2 zamówienia) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


6 czerwca 2014 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na dostawę wyposażenia pracowni budowlanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie na potrzeby projektu.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


29 maja 2014 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na dostawę książek i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


21 maja 2014 r.

Powiat Żniński informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na dostawę urządzeń sieciowych (akcesoriów informatycznych) stanowiących częściowe wyposażenie PRACOWNI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


8 kwietnia 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na dostawę mebli szkolnych stanowiących wyposażenie pracowni sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowych oraz pracowni spedycji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


6 marca 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na przeprowadzenie konsultacji merytorycznej i metodycznej w zakresie modyfikacji programów nauczania i/lub programu praktyk i/lub zajęć praktycznych.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz


3 marca 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowy start w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na opracowanie zmodyfikowanych programów nauczania i/lub programu praktyk i/lub zajęć praktycznych.

Więcej informacji:
1. Informacja o wszczęciu postępowania - pobierz
2. Zapytanie cenowe - pobierz