|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne


1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz
2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz
3. WNIOSEK - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz
4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - pobierz
5. ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZNIA SZKOŁY - pobierz


Dokumenty dla prowadzących


Strona tytułowa z kontaktami - pobierz
Harmonogram prac do wykonania przez nauczycieli - pobierz
Zares czynności prowadzących - pobierz
1. Harmonogram - pobierz
2. Program tematyczny zajeć pozalekcyjnych - pobierz
3. Dziennik zajeć instrukcja wypełniania - pobierz
4. Karta indywidualnego wsparcia z listą obecności - pobierz
5. Indywidualna ścieżka wsparcia psych-pedag. - pobierz
6. Karta doradztwa eduk-zawod. - pobierz
7. Pre-test wiedzy i umiejetności praktycznych - pobierz
8. Post-test wiedzy i umiejetności praktycznych - pobierz
9. Protokół podsumowujacy test wiedzy i umiej. praktycznych - pobierz
10. Ankieta samooceny z przedsiębiorczości - pobierz
11. Protokół podsumowujacy ankietę samooceny - pobierz
12. Karta czasu pracy - pobierz
13. Rachunek - pobierz
14. Oświadczenie - pobierz
15. Protokół z wizyty monitorującej - pobierz


Harmonogramy zajęć

I. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy
1) Zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego
- Bogusława Burzych - 2014 ZSEH Żnin
- Bogusława Burzych - 2014 ZSP Łabiszyn
- Bogusława Burzych - 2014 ZSP Żnin
- Bogusława Burzych - 2014 ZSP Gąsawa
2) Indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno - zawodowym
- Janina Witkowska - 2014 ZSP Żnin
- Janina Witkowska - 2015 ZSEH Żnin
- Janina Witkowska - 2015 ZSP Gąsawa
- Janina Witkowska - 2015 ZSP Łabiszyn
3) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu umiejętności interpersonalnych
- Katarzyna Gliga - 2014 ZSP Żnin
- Katarzyna Gliga - 2014 ZSP Łabiszyn
- Katarzyna Gliga - 2014 ZSEH Żnin
- Katarzyna Gliga - 2014 ZSP Gąsawa

II. Zajęcia dodatkowe z zawodowych przedmiotów egzaminacyjnych
1) Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu przedmiotów ekonomicznych
- Katarzyna Małacha - 2014 ZSEH Żnin
- Katarzyna Małacha - 2014 ZSEH Żnin - aktualizacja
- Katarzyna Małacha - 2015 ZSEH Żnin
2) Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu sporządzania potraw i napojów
- Monika Zakrzewska - 2014 ZSP Żnin
- Monika Zakrzewska - 2015 ZSP Żnin

III. Zajęcia dodatkowe z ogólnokształcących przedmiotów maturalnych oraz ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
1) Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki:
- Elżbieta Kabacik - 2014 ZSP Gąsawa
- Elżbieta Kabacik - 2015 ZSP Gąsawa
- Roman Dobosz - 2014 ZSEH Żnin
- Roman Dobosz - 2014 ZSEH Żnin - aktualizacja
- Roman Dobosz - 2015 ZSEH Żnin
- Alina Frankowska - 2014 i 2015 ZSP Żnin

2) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu biologii
- Beata Nowak - 2014 i 2015 ZSP Żnin

3) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT:
- Tomasz Ratajczak - 2014 i 2015 ZSEH Żnin
- Tomasz Ratajczak - 2014 i 2015 ZSEH Żnin - aktualizacja
- Adam Grzelczak - 2014 i 2015 ZSP Żnin

4) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu j.niemieckiego
- Krystyna Jaworska - 2014 i 2015 ZSP Żnin

IV. Indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego:
- Helena Górna - 2014 ZSP Łabiszyn
- Helena Górna - 2014 ZSP Gąsawa
- Helena Górna - 2014 ZSP Gąsawa - aktualizacja
- Helena Górna - 2015 ZSP Gąsawa
- Helena Górna - 2015 ZSP Łabiszyn
- Helena Górna - 2015 ZSP Gąsawa - marzec-kwiecień
- Helena Górna - 2015 ZSP Łabiszyn - marzec-kwiecień
- Helena Górna - 2015 ZSP Gąsawa - maj-czerwiec
- Helena Górna - 2015 ZSP Łabiszyn - maj-czerwiec
- Helena Górna - 2015 ZSP Gąsawa - czerwiec
- Helena Górna - 2015 ZSP Łabiszyn - czerwiec
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSP Żnin I
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSP Żnin II
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSP Żnin II - aktualizacja
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSEH Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSEH Żnin - aktualizacja
- Agnieszka Niemkiewicz - 2014 ZSEH Żnin - aktualizacja 12.12.2014r.
- Agnieszka Niemkiewicz - styczeń 2015 ZSEH Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - luty 2015 ZSEH Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - marzec 2015 ZSEH Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - styczeń II 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - styczeń I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - luty II 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - luty I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - marzec II 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - marzec I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - kwiecień I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - kwiecień II 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - maj I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - maj II 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - czerwiec I 2015 ZSP Żnin
- Agnieszka Niemkiewicz - czerwiec II 2015 ZSP Żnin